Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
杠杆
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 杠杆
[gang4 gan1] () اړم;پلټل;په اړم جګول;په زيار سرته رسول;څارل;څارو;ډير كنجكاو;سترګوته اوبه وركول;سترګې پكښې نيول;سترګې پکې خښول;سترګې پوول
[gang4 gan3 zuo4 yong4] (膘ノ) اثر;اثرکونه;آغېزه;تاثير;درافعي داستعمال ډول;رسوخ;قوه چې درافعي داستعمال په واسطه پيدا كيږي;اړم;حربه;وسيله