Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
条令 条凳 条施 条板 条痕 条顿
条板箱
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[tiao2 ban3 xiang1] (兵狾絚) دلرګو صندوق چه مېوه او نورشيان پكښې اچوى;سخوبی;قوطي;كريټ;کرېټ;کوتی;کرېت;کوکه