Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
来临 来往 来福
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 来临
[lai2 lin2] (ㄓ羬) پيدايښت;تبارز;جلوس;څرګندېده;راتله;رارسېده;رسېدنه;ښکارېدنه;سکاسه;شبح;ظاهرېده;ظهور;قدوم
2. 来往
[lai2 wang3] (ㄓ┕) د موټرو تګ راتګ
3. 来福枪
[lai2 fu2 qiang1] (ㄓ褐簀) تفنګ;برمه كول;بوړی;توپك;توپک;توپنګچه;ټوپک;رخې وركول;رخيزنوپك;شكول;غربين;قرابين;کربين;لڅول;لغړول;لوڅول;ميل;بړی;رفل;شغالى;رخدار