Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
枕于 枕垫 枕木 枕梁
枕垫
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 枕垫
[zhen3 dian4] (狤乖) بالښت;پلول;په ځاى كى ساتل;په خپل ځاى درول;زغلول;يو اوږدنرى بالښت يا سرويږدى چه دبسترى له يوه سر نه بل سرته ور سيږى;ګدۍ