Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
林业 林中 林子 林木 林荫 林间
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 林业
[lin2 ye4] (狶穨) جنګلباني;څنګل پوهه;ځنګلپوهنه;دځنګله علم
[lin2 zhong1 ju1 min2] (狶い﹡チ) بوټبه;ځنګلبان;ځنګلي;خسبه;دلرګو دصنعت ماهر;لرګي ماتوونكى
3. 林子
[lin2 zi5] (狶) جنګل باغ;ځنګل باغ;باغ;بڼ;بوستان;ګڼې ونې;يوه غړوسكه ونى;جنګۍ;غيل;ډل;درګوټې;ځنګل;درګ
4. 林木
[lin2 mu4] (狶れ) ځنګل;ځنګله;درګ;زمبر;وانډ;خاوری;زنګل;ځنګلي;جنګلي;غيل;درينګ;څنګه
5. 林荫大道
[lin2 yin1 da4 dao4] (狶疆笵) ارت واټ;پراخه جاده;خيابان
6. 林间空地
[lin2 jian4 kong1 di4] (狶丁) په ځنګله كې يوه پراخه غونډۍ;چمنى سيمه;وښياڼه;توژنه;سبزه زار;شنېلى