Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
枢密 枢机 枢轴
[shu1 ji1 zhu3 jiao4] (枷诀毙) اساسى;اصلى;اصلي;په رومن كا تو ليك_ كليسا كى دپاپ نه لا ندى رتبه يا مقام چه دپاپ له مړيندنه وروسته نوى پاپ انتخابوى يوه تكه سره امريكا يى مرغۍ;تك More…
3. 枢轴的
[shu1 zhou2 de5] (枷禸) ( محورى );پيرى;چورليځى;حياتي;ډيرمهم بلا;مابيني