Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
枯窘 枯竭 枯萎
枯萎
2. 枯萎
[ku1 wei3] (琝典) بي زړه كيدل;په حق رسېدل;ترنځېدل;ټغر ټولېدل;ختمېدل;خزانېدل;دونو نا روغى;رحلت کول;زړه اچول;زمولېدل;زهېدل;زهيرېدل;سر خوړل;سستېدل;شيته کېدل;ضعف كول;ضعيفېدل;غړندېدل;فوت کېدل;كمزوري More…