Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
枯窘 枯竭 枯萎
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 枯窘
[ku1 jiong3] (琝祣) (لكه بوتل له هوا څخه);اخ و ټوخه ايستل‏‏‏;(‏‏‏‏له);تشول;خالى كول;خچ پچ كول;دانجن هغه نل يا لوله چه پخار يا لوګى ترى وځى;ستړىكول;ستومانه كول;ستومانول;ستومانېدل;لګول;له كاره More…
2. 枯竭
[ku1 jie2] (琝很) پارچاو;اتلاف;اخ و ټوخه ايستل‏‏‏;(‏‏‏‏له);او به تر ېنه ايستل;ایراو;باچ;بای;بايلات;بايلنه;بېحاله کېدل;بېخوده کېدل;بېرانېدل;بېسده More…
3. 枯萎
[ku1 wei3] (琝典) More…
4. 枯萎
[ku1 wei3] (琝典) بي زړه كيدل;په حق رسېدل;ترنځېدل;ټغر ټولېدل;ختمېدل;خزانېدل;دونو نا روغى;رحلت کول;زړه اچول;زمولېدل;زهېدل;زهيرېدل;سر خوړل;سستېدل;شيته کېدل;ضعف كول;ضعيفېدل;غړندېدل;فوت کېدل;كمزوري More…