Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
柳属 柳树
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[liu3] (琱) وله;( عا ميانه);تومبل;جړانګو;چېغنی کول;خپندل;خپندول;خروله;دولى لرګى;دولى نه جوړ شوى شى لكه د يامه لاستى
[liu3 shu3 zhi2 wu4] (琱妮从) خروله;زېړبخون;زېړغلن;زېړوټی;زېړوزمه;زېړوشمه;ژړ بخونه;ژړ تښتيدلۍ;ژړ زبيښيلۍ;ژړبخون;ژړوزمه;ژړوشمه;ژېړ شانته;ژېړ غوندې;ژېړ وزمه;وله
3. 柳树
[liu3 shu4] (琱攫) وله;( عا ميانه);تومبل;جړانګو;چېغنی کول;خپندل;خپندول;خروله;دولى لرګى;دولى نه جوړ شوى شى لكه د يامه لاستى