Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
标准 标号 标定 标枪 标桩 标点 标示 标识 标语
标桩
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 标桩
[biao1 zhuang1] (夹嘉) (دموږو په واسطه);انعام;باتۍ;بالټۍ;بتۍ;بريدټاكل;بېترۍ;بېټرۍ;پليته;پيسې پرې ايښودل;تړ;تير;جايزه;خاده;خازه;خطر;(په);کې اچول;داو;داووهل;ډاګه;ستنه چې خلك به پرې تړل كيدل More…