Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
标准 标号 标定 标枪 标桩 标点 标示 标识 标语
标点
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 标点
[biao1 dian3] (夹翴) (كامه;پواسطه دمتن دمعنا وو توضيح كول;ټكى ندايه );ټکي اېښودل;ددغو علامو پواسطه بيلول;دعلامو لكه
2. 标点
[biao1 dian3] (夹翴) تنقيط;دتنقيط علامه ايښودنه;نقطه اېښودنه