Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
校准 校勘 校对 校平 校正 校订
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 校准
[jiao4 zhun3] () بم انداز;څوول;دتدريج علامې كتل يا اصلاح كول;قطر اندازه موندل
2. 校勘
[jiao4 kan1] (吧) (ديوشى كره او نا كره معلومول لكه ديو مضمون يا متن);پرتله كول;مفايسه كول
3. 校对
[jiao4 dui4] (癸) دپروف لوستونكى;سموونكى;كره كوونكى;مصحح
4. 校平器
[jiao4 ping2 qi4] (キ竟) ښويونکی;ګل ماله;ټپړا
5. 校正
[xiao4 zheng4] (タ) اداره كول;برابر ول;تعديلول;سمول;عيارول;كنټرولول;منظمول;روڼول;تنظيمول;ترتيبول;اڅڼل;مرتبول;تيتول;پې يل پېيل;جوړول;برابرول;سرڅڼه كول
6. 校订
[jiao4 ding4] (璹) تجديدنظر;بيا كتنه;سمونه;نظرثاني;نوې کتنه;بياكتنه