Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
核军 核威 核子 核查 核武 核电 核能
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[he2] () -7;(كشت);ازمايښت;آزمايش;ازمويښت;ازمويل;آزمويل;ازموينه;ازمېیښت;آزمېيل;امتحان;امتحانول;انقطاع;برات;بس کول;بسېدل;بګۍ More…
[he2 jun1 bei4] (瓁称) وسله
3. 核威
[he2 wei1] () اټومي;زړيييز;هسته يي;هستوي
4. 核子
[he2 zi5] () اتومي;اټومي;ذروى;ذروي;زړيييز;هستوى;هسته يي;هستوي;ذري;اتومي ځواك – قدرت;اتومي وسله;هغه هيواد چې اتومي وسلې لري
5. 核子
[he2 zi5] () بمبته;پڼل;څکی;زړى;زڼه;ګودا;هسته;منځغکي;مندکه
6. 核查
[he2cha2] (琩) ازمويل;آزمويل;آزمېيل;امتحانول;پلټل;تفتيش كول;تفتيشول;تفحص کول;څيړل;كتل;کنترولېدل;لټول;معاينه;لاندي باندي;جائزه
7. 核武器
[he2 wu3 qi4] (猌竟) ذروي
8. 核电
[he2 dian4] (筿) اټومي;زړيييز;هسته يي;هستوي
9. 核电站
[he2 dian4 zhan4] (筿) اتومي برېښناكوټ
10. 核能源
[he2 neng2 yuan2] (方) اټومي;زړيييز;هسته يي;هستوي