Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
框架 框符 框缘
框架
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 框架
[kuang4 jia4] (琜) چارچوب;(دبد);اباد;اډانه;اډاوڼه;استخراجول;اوتګی;اېښودل;ايښول;باډۍ;بدن;بست;بې مغزه;پږه;په پښوکول;په جوكاړ;په سر More…