Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
桌上 桌面
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhuo1 shang4 xing2] () اداره;دایره;دفتر;شعبه;کراښه
[zhuo1 shang4 xing2 dian4 nao3] (筿福) مېزپاسی
3. 桌面的
[zhuo1 mian4 de5] () اداره;دایره;دفتر;شعبه;کراښه