Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
档案
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[dang4 an4 fen1 pei4 qu1] (郎だ皌跋) (اصط);(لكه مځكه);اباد;اټمبار;اميده;اندوکندو;باثروته;بای;بډا;بډاى;بې نيازه;پانګه لرونکی;پانګه وری;پروټ;پنډ;پنډوس;په غوښو پټ;پولدار;پېړ;پيسه دار;پيسه داره;پيسې More…
[dang4 an4 shi4] (郎) ارشيف;اوراق