Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
桥接
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qiao2] (爵) تمبوزی;تمبېزی;پړ;پل;پول;جسر;چته;خرک;رواق;تينبوزک;ټټو;خرګی;تمبوزک;معبر
2. 桥接
[qiao2 jie1] (爵钡) بلوده;چپتوب;چپتيا;چپوالی;خوله په خوله;ضدوالی;ګونديماري;کغاچتوب
3. 桥接器
[qiao2 jie1 qi4] (爵钡竟) تمبوزی;تمبېزی;پړ;پل;پول;جسر;چته;خرک;رواق;تينبوزک;ټټو;خرګی;تمبوزک;معبر