Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
梁木 梁腹
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 梁木
[liang2 mu4] (辩れ) په ډډه كيدل;خنډ;خنډ اچول;ډډه كول;سترګې پټول;ښويول;شاړه;شنډول;غړيدل;له پامه اچول;له سترګو لويدل;له نظره غورځول
2. 梁腹
[liang2 fu4] (辩浮) ګورت;اوزی;بازو;پدره دشوپرك يا ښاپيرك او هيليو د پښو پردى چې دګوتو تر منځه واقع وى;پده;په بنګه اويښتانو لړۍ;په نكاح كول;په نكاح كيدل;په نكاح ول په نكاح كيدل نكاح تړل;پيو More…