Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
梭子 梭标 梭鱼
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[suo1] (濒) (لكه دسرويس);تلل اوراتلل;څرڅى وروسته وړاندې تلل;څرخه;ماكو;ماکو;وړاندې رغړول;سوښتی;څوښتی;سخوښتی;پرله پسې تګ راتګ
[suo1 zi5 yu2] (濒辰) بمه;( ماهى );دلكړي تيره سر;دنيزې يا ډال تيره سر;سرنېزه;سنبه;شل;شلګى;ګنټۍ;ګېنټۍ;کنټی;کولنګ;کوين;کيندی;نيزه;يوراز کب;چوکه;نېزه;بله;سانګه;څانګه
3. 梭标
[suo1 biao1] (濒夹) بلم;بله;بمه;سانګه;ګرمټ;نېزه;شل;خار;تېڅل;څانګه
4. 梭鱼
[suo1 yu2] (濒辰) دلدل;سپين كب;غاتره;قاطر;قچر;کچر