Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
梳子
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shu1] () کراره;پاروکۍ;اشترۍ;بروز;پروزى;پرويزی;پوپوخه;تاج;جلاكول;چاڼوونی;چڼوونی;خرخره;دچرګ چرخول يا چرخولك;ږمنځ;ږمنځول;ږمنځېدل;ږمونځ;ږمونځ More…
2. 梳子
[shu1 zi5] () کراره;پاروکۍ;اشترۍ;بروز;پروزى;پرويزی;پوپوخه;تاج;جلاكول;چاڼوونی;چڼوونی;خرخره;دچرګ چرخول يا چرخولك;ږمنځ;ږمنځول;ږمنځېدل;ږمونځ;ږمونځ More…