Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
森严
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[sen1] (此) ځنګل;ځنګله;درګ;زمبر;وانډ;خاوری;زنګل;ځنګلي;جنګلي;غيل;درينګ;څنګه
[sen1 yan2 de5] (此腨) آبنا;ترۍ;ضيق;کمبر;کمسوری;نا;تنګى;نرى او تنګ ځا ى