Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
椭园 椭圆
椭园形
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[tuo3 yuan2 xing2] (掘堕) اوږد غزيدلى مستطيل;اوږدغاړى;اوږدوزمه;چارکنجه;سمڅنډی;مستطيل
[tuo3 yuan2 xing2 de5] (掘堕) اوږد غزيدلى مستطيل;اوږدغاړى;اوږدوزمه;چارکنجه;سمڅنډی;مستطيل