Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
榴霰
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[liu2] (篽) منګتياره;نرګسۍ;( دانارو نه;انار;انګوړي;انګوړی;ګرانادا;لاسي بم;نارون );نر ګوسه;ننګروسه;اننګوړي;اننګ;ولنګ
[liu2 san3 dan4] (篽呐紆) بمې ګولۍ;شرپنل