Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
横卧 横扫 横断 横的 横躺 横过 横靠
横断
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 横断
[heng2 duan4] (绢耞) پوري وتنه;پوري واته;تقاطع;چارايي;دتقاطع ځاى;عبور;هغه ځاى چه هلته لارى يا كوڅې يو بل سره قطع كوى;غليلاک;څلورلاره;اختلاط;معبر;ګذار;پی