Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
樱桃 樱花
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ying1] (腻) (يو ډول ميوه);ارغنجی;الوبالو;سرکۍ;ګېلاس;ګيلاس;ګلاس;مرچک;سرۍ;سورکۍ;ارغنجي
2. 樱桃
[ying1 tao2] (腻) (يو ډول ميوه);ارغنجی;الوبالو;سرکۍ;ګېلاس;ګيلاس;ګلاس;مرچک;سرۍ;سورکۍ;ارغنجي
3. 樱桃的
[ying1 tao2] (腻) (يو ډول ميوه);ارغنجی;الوبالو;سرکۍ;ګېلاس;ګيلاس;ګلاس;مرچک;سرۍ;سورکۍ;ارغنجي
4. 樱桃色
[ying1 tao2 se4] (腻︹) (يو ډول ميوه);ارغنجی;الوبالو;سرکۍ;ګېلاس;ګيلاس;ګلاس;مرچک;سرۍ;سورکۍ;ارغنجي
5. 樱桃色的
[ying1 tao2 se4 de5] (腻︹) (يو ډول ميوه);ارغنجی;الوبالو;سرکۍ;ګېلاس;ګيلاس;ګلاس;مرچک;سرۍ;سورکۍ;ارغنجي
6. 樱花
[ying1 hua1] (腻) (يو ډول ميوه);ارغنجی;الوبالو;سرکۍ;ګېلاس;ګيلاس;ګلاس;مرچک;سرۍ;سورکۍ;ارغنجي
7. 樱花草
[ying1 hua1 cao3] (腻) يو بوټى چې زيړ غنچې غنچې ګل لري