Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
橄榄
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gan3] (抉) ښون;خانلی;زيتون;ښاون;ښوانه;ښېون;شنوالۍ;شنوالی
[gan3 lan3 shu4] (抉芕攫) شنوالۍ;ښون;زيتون
3. 橄榄球
[gan3 lan3 qiu2] (抉芕瞴) فوټ بال فوټبال;فت بال;(توبه);(توپ);فټ بال;فټبال;فوټبال;فټبال فټ بال