Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
橙子
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[cheng2] (卷) ړټ;ميټا;مټه;سنتره;ګاجره;ګازره;ګجره;ګمبزی;ګمبېری;کمبری;مالټه;نارنج;نارنجى;نارنجي;کمبري
2. 橙子
[cheng2 zi5] (卷) ړټ;ميټا;مټه;سنتره;ګاجره;ګازره;ګجره;ګمبزی;ګمبېری;کمبری;مالټه;نارنج;نارنجى;نارنجي;کمبري