Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
欺人 欺骗
欺人者
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qi1 ren2 zhe3] (篡) ازموينځی;ايسند;بادبېزي;پړم;تزئيد;تقلبي;جعلي;دروغجن;دېسي;ښکر;سوړن;شلخى;عمليه;قلابي;کاذب;کلپ;کمسل;لاديني