Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
正义 正像 正在 正常 正座 正式 正当 正方 正是 正步 正直 正确 正规 正误 正负 正门 正面
正在
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 正在
[zheng4 zai4] (タ) (خصوصاً په خوښۍ;اثنا;اګرچه;آن;په هغه وخت كې په هغه شيبه كې تر هغه چې تر څو چې سره له دې چې;تر هغه;ترڅو;ترهغو;تكل;څوچې;حيث;درنګ;دكار وخت;دمک;ربړ;رپ;زيار;ساعت تيرول وخت More…