Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
正义 正像 正在 正常 正座 正式 正当 正方 正是 正步 正直 正确 正规 正误 正负 正门 正面
正直
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 正直
[zheng1 zhi2] (タ) اسانتوب;اسانتيا;څرګندوالی;سادګي;ساده توب;ساده دلي;ساده ګي;سپين والى ;قناعت;بې تکلفي
2. 正直
[zheng4 zhi2] (タ) بډبولتوب;څرګندوالى;رټتيا;رټوالی;زغرد توب;زغردتيا;سپينتوب;صراحت