Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
正义 正像 正在 正常 正座 正式 正当 正方 正是 正步 正直 正确 正规 正误 正负 正门 正面
正确 正确地
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 正确
[zheng4 que4] (タ谔) برابر;سستماتيک;سم;مرتب;منظم مرتب;نوبتچي نوبت چي;امربر;منتظم;اردل;ساتو;نفر;منظم;اطاعت كوونكى
[zheng4 que4 de5] (タ絋) بيدو;رټ مټ;سم سهي;عيناٌ;کټمټ;راست