Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
正义 正像 正在 正常 正座 正式 正当 正方 正是 正步 正直 正确 正规 正误 正负 正门 正面
正面的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zheng4 mian4 de5] (タ) اچرلی;اوچلی;بطني;پخوا;په مخ كى كېدل;په مخه;تر مخ;تندى;ټنډه;جبهه;جبين;حس;حواس;خودسري;داو بو څنډه;دمخ برخه;دمخ كتار;دمخه;سېرځی;قبل;قبلي;له مخې;ماقبل;مانا;محاذ;مخ;مخامخ More…