Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
步枪 步行
步行的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bu4 xing2 de5] (˙︽) ارغاړی;اوترائي;برېزنه;بغل;پوټۍ;پېچومى;تمايل;تهنه;ټاټوالی;ځوړ;څوړتوب;ځوړتيا;ځوړه;ځوړوالی;څوړوالی;ځوړى;ځوېړ;دومي;ډګ;رکوع;سرځوړه;سرځوړى;سرلوړه;شوه;شوه توب;شيوه;عطف;ګوال