Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
歪斜
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[wai1] (琻) ريونده سطحه;ريونده كول;ريونده كېدل;كږېدل;ګونيا;ما يله سطحه
[wai1 xie2] (琻弊) اريب;په بدنيت;په بده سترګه;په كاږه نظر;تاو تاو;تاوراتاو;چوغ;ګول;کالکوچن;کړين;کوږ;کوږ و وږ;کورګوټ