Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
残废 残株 残疾 残缺 残羹 残虐 残酷
残缺
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 残缺
[can2 que4] (摧) اندرغپ;جزئي;ناتمام;ناقص;نامکمل;نيم بند;نيمګړی;نيم کله;ناپوره;نيمه خوا;نا;نيم ګړى نيمګړی،
2. 残缺
[can2 que1] (摧) بدډوله كول;بې بڼې كړل;شكل ته تغيير وركول;مسخ كول;څوړول