Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
残废 残株 残疾 残缺 残羹 残虐 残酷
残羹剩
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[can2 geng1 sheng4 fan4] (摧眉逞逗) رېزګۍ;بسپه;(لكه دډوډۍ);اتام;بټ سوری;پڅاڼی;پساڼی;پمبه;پيسانی;توتنکی;ټوټه ټه كول;ټوټه ټوټه كېدل;خچوری;خڅوزی;زړی;كوچنۍ ټوټه;کسيا;ستو;کک;رېزه;پوټی