Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
母亲 母机 母权 母牛 母猪 母畜 母系 母道 母音 母马 母鸡
母牛
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 母牛
[mu3 niu2] (ダ) اچۍ;بېدول;خوشايي;ډاړول;غوا;وېرول;ګاني