Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
民主 民事 民俗 民兵 民意 民愤 民族 民权 民法 民用 民航
民主 民主主 民主人 民主党 民主国 民主地 民主政 民主的
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 民主
[min2 zhu3] (チ) دخلكو حكومت;دموکراسي;ديمو كراسى;ديموکراسي;ډېموکراسي;هغه ډول حكومت چه دټولنې ټول افراديې برابر حقوق لرى;ولسواکي;ولسواله;دامريكا ديموكرات More…
[min2 zhu3 zhu3 yi4 de5] (チ竡) له ولسواكي وصولو سره سم
3. 民主主义者
[min2 zhu3 zhu3 yi4 zhe3] (チ竡) دموکرات;دېموکرات;ديموکرات;ډېموکرات;ولسواک;ولسواکي پلوی;د ديموكرات ګوند غړى ;دخلكو د واك غوښتونكى;ديموكرات;ولسواك
4. 民主人士
[min2 zhu3 ren2 shi4] (チ) دموکرات;دېموکرات;ديموکرات;ډېموکرات;ولسواک;ولسواکي پلوی;د ديموكرات ګوند غړى ;دخلكو د واك غوښتونكى;ديموكرات;ولسواك
5. 民主党
[min2 zhu3 dang3] (チ囊) ديموكرات ګوند;ديموكراتيك ګوند;ولسواك ګوند
6. 民主党人
[min2 zhu3 dang3 ren2] (チ囊) دموکرات;دېموکرات;ديموکرات;ډېموکرات;ولسواک;ولسواکي پلوی;د ديموكرات ګوند غړى ;دخلكو د واك غوښتونكى;ديموكرات;ولسواك
7. 民主国家
[min2 zhu3 guo2 jia1] (チ瓣產) دخلكو حكومت;دموکراسي;ديمو كراسى;ديموکراسي;ډېموکراسي;هغه ډول حكومت چه دټولنې ټول افراديې برابر حقوق لرى;ولسواکي;ولسواله;دامريكا ديموكرات More…
8. 民主地
[min2 zhu3 de5] (チ) له ولسواكي وصولو سره سم
9. 民主政治
[min2 zhu3 zheng4 zhi4] (チ現獀) دخلكو حكومت;دموکراسي;ديمو كراسى;ديموکراسي;ډېموکراسي;هغه ډول حكومت چه دټولنې ټول افراديې برابر حقوق لرى;ولسواکي;ولسواله;دامريكا ديموكرات More…
10. 民主政治的
[min2 zhu3 zheng4 zhi4 de5] (チ現獀) دخلكو دحكومت طرفدار;دېموکرات;دېموکراتيک;ديمو كرا تيك;ديموکراتيک;ډېموکرات;يمو كراسى ته منسوب;ديموكراتيك;ولسواك
11. 民主的
[min2 zhu3 de5] (チ) دخلكو دحكومت طرفدار;دېموکرات;دېموکراتيک;ديمو كرا تيك;ديموکراتيک;ډېموکرات;يمو كراسى ته منسوب;ديموكراتيك;ولسواك