Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
民主 民事 民俗 民兵 民意 民愤 民族 民权 民法 民用 民航
民意测 民意调
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[min2 yi4 ce4 yan4] (チ種代喷) نظرپوښتنه;نظرسنجونه;نظرغوښتنه
[min2 yi4 diao4 cha2] (チ種秸琩) نظرپوښتنه;نظرسنجونه;نظرغوښتنه