Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
民主 民事 民俗 民兵 民意 民愤 民族 民权 民法 民用 民航
民族 民族主 民族人 民族团 民族学 民族民 民族独 民族的 民族自 民族解
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 民族
[min2 zu2] (チ壁) قومي;توكميز;دنژادي اقليت غړى;نژادي
[min2 zu2 zhu3 yi4] (チ壁竡) دخپل اولس سره ژوره مينه;قام پرستي;قام پروري;قوم پرستي;کام پرستي;ملت پالنه;ملتپالنه;ملتپرستي;مليت پرستي;مليت خواهي;ناسيوناليزم;نشنليزم;نېشنلېزم;نېشنليزم;نېشنلزم;ملت More…
3. 民族主义情绪
[min2 zu2 zhu3 yi4 qing2 xu4] (チ壁竡薄狐) دخپل اولس سره ژوره مينه;قام پرستي;قام پروري;قوم پرستي;کام پرستي;ملت پالنه;ملتپالنه;ملتپرستي;مليت پرستي;مليت More…
4. 民族主义者
[min2 zu2 zhu3 yi4 zhe3] (チ壁竡) ناسيونالست;مليت پرست;قام پرست;قام پرور;قوم پرست;کام پرست;ملت غوښتونكى;ملتپال;ملتپرست;ناسيوناليست;خپلواكي خوښوونكى;ملي
5. 民族人
[min2 zu2 ren2] (チ壁) قومي;توكميز;دنژادي اقليت غړى;نژادي
6. 民族团结
[min2 zu2 tuan2 jie2] (チ壁刮挡) ملي وحدت;ملي يووالى
7. 民族学
[min2 zu2 xue2] (チ壁厩) هنګى;تو كم او خصوصيتونه څيړى;تو كم پېژندنه;توکمپوهنه;هغه علم چه دانسان اصل;ناره
8. 民族民主
[min2 zu2 min2 zhu3] (チ壁チ) ناسيونالست;مليت پرست;قام پرست;قام پرور;قوم پرست;کام پرست;ملت غوښتونكى;ملتپال;ملتپرست;ناسيوناليست;خپلواكي خوښوونكى;ملي
9. 民族独立运动
[min2 zu2 du2 li4 yun4 dong4] (チ壁縒ミ笲笆) دخپل اولس سره ژوره مينه;قام پرستي;قام پروري;قوم پرستي;کام پرستي;ملت پالنه;ملتپالنه;ملتپرستي;مليت پرستي;مليت More…
10. 民族独立运动的
[min2 zu2 du2 li4 yun4 dong4 de5] (チ壁縒ミ笲笆) ناسيونالست;مليت پرست;قام پرست;قام پرور;قوم پرست;کام پرست;ملت غوښتونكى;ملتپال;ملتپرست;ناسيوناليست;خپلواكي خوښوونكى;ملي
11. 民族的
[min2 zu2 de5] (チ壁) ارضي;تبعه;قامي;قومي;ملى;ملي;دولتي;ولسي;كلمه استعماليږي;مليت
12. 民族自尊心
[min2 zu2 zi4 zun1 xin1] (チ壁碙み) مجد
13. 民族解放运动
[min2 zu2 jie3 fang4 yun4 dong4] (チ壁秆笲笆) مليت خواهي;نهضت;مليت