Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
气不 气人 气体 气候 气冲 气动 气压 气吁 气味 气喘 气旋 气汹 气浪 气球 气的 气盛 气短 气象 气车 气音 气馁
气球
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 气球
[qi4 qiu2] (瞴) بالون;بربره;بکونانۍ;بوکڼۍ;پټک;پنډوس;پوقانه;پوکاڼه;پوکناڼۍ;پوکڼۍ;پونګړکه;پونګه;توپ;ټپوسی;جخ;جوخ;حباب;خورخوټۍ;ډومبکى;غوټی;غونډسکه;غونډوس;غونډوسکى;ګن;ګيند;کوبۍ;کيکار;آېروستات