Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
求人 求助 求导 求得 求微 求根 求精 求长
求得
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 求得
[qiu2 de2] (―眔) بابغې نيول;پښې نيول;په زارۍ غوښتل سوال كول;ترزنيې نيول;ږيره;(يې);نيول;زنيې نيول;سر ورته لوڅول;لمن اچول;لمن;( ور ته );غوړول;لمنې ته ور اچول