Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
汇兑 汇寄 汇报 汇率
汇寄
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 汇寄
[hui4 ji4] (蹲盚) آرامېدل;استول;بخښل;بښل;بودۍ;پلول;ټېکاوېدل;حواله كول;خوشې کول;رسول;سپكول بياوړ اندى كول;سمخ;عفوکول;قرارېدل;كمول;کرارېدل;کمول;لږول;لېږل;مراعات كول;ورستنول;ورګر ځول