Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
汇兑 汇寄 汇报 汇率
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hui4] (稪) (پر);اڼول;پنډول;پنډېدل;تحصيلول;تولول;ټولول;ټولېدل;ځان کښل;دپوركښل يا سند دپيسو حصولول;راټولول;راغونډول;راغونډېدل;سره ټولېدل;غونډه کول;غونډول;غونډېدل;كنټرول ټينګول;لاښ کول;لنډ يا More…
2. 汇兑
[hui4 dui4] (蹲) سپكونه;كمونه;وريښنه
3. 汇寄
[hui4 ji4] (蹲盚) آرامېدل;استول;بخښل;بښل;بودۍ;پلول;ټېکاوېدل;حواله كول;خوشې کول;رسول;سپكول بياوړ اندى كول;سمخ;عفوکول;قرارېدل;كمول;کرارېدل;کمول;لږول;لېږل;مراعات كول;ورستنول;ورګر ځول
4. 汇报
[hui4 bao4] (稪厨) راپور;(لكه دټوپك);ابلاغ;ابلاغول;ابلاغيه;اترول;اړوند;اړيکه;اطلاع;اطلاع وركول;اطلاع ورکول;اعلانول;افواه;اګاه کول;آګاهي;انتساب;انګازه;انګروزه;انګه;انکور;اوازه;اّوازه;په ډاګه More…
5. 汇率
[hui4 l?] (蹲瞯) مبادله