Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
没人 没关 没有 没气 没甚 没用 没精 没经 没问
selected terms: 19

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mei2] (⊿) ابل;آرتسته;بربڼد;بيوله;تخيل;توپړ;ربغړى;رمنډ;سوء;شر;لبغړى;لپړ;لڅ;لغړ;لوڅ;ماتوالى;وڅ;يبل
2.
[mei2] (⊿) اش;بېخي نه;قدم;ګام;له سره;نه;يه;عقل خوځېدلى;بې;مه
3.
[mo4] (⊿) ډوب;غرق;لاهو;مستغرق
4. 没人住
[mei2 ren2 zhu4] (⊿) بيكاره;تش;خالى;فارغ;ليه;وزګار;ځان وزګاری;سړه;خلاص;اټال
5. 没关系!
[mei2 guan1 xi5] (⊿闽╰!) خير;خير دئ!
6. 没有
[mei2 you3] (⊿Τ) بدون;بغير;بې;بې له;پرته;سوا;غير;غيرحاضر;كم;کمبوت;کمبود;لاس ته نه راتلونكى;لږ;له اسرىلږ;له غوښتلى اندازى كم;له هيلىكم;ناسوب;ناموجود;نشت;کازمن
7. 没有
[mei2 you3] (⊿Τ) لو;اش;کم;کوره;لږ;نه;هيڅ;يا;يه;خۍ;نا;هيڅ يو;پېرزو;چاچې منفي رايه وركړې وي.;مخالفت;منفي رايه
8. 没有人
[mei2 you3 ren2] (⊿Τ) باطلوالی;بطلان;تن;ذات;شخص;فرد;کس;کوره;لسي;هېچا;هېڅ يو;هېڅوک;هيچا;هيڅ يو;هيڅوك;هيڅوک;نګسې
9. 没有形状
[mei2 you3 xing2 zhuang4] (⊿Τ) بې ډوله;بې شكله
10. 没有生气的
[mei2 you3 sheng1 qi4 de5] (⊿Τネ蒩) ايړم;بې چرته;بې روحه;بې سا;بې سوله;بې هوشه;بېحاله;بېخوده;بېروحه;بېسده;سودايي;شاړ;غيرذيروح;لاشعوري;بې دمه;بېځانه;بې روح;بې جان;ډبډوب;مړژواند
11. 没有知觉
[mei2 you3 zhi1 jue2] (⊿Τ谋) بلاپسې;بې اعتنا;بې تفاوته;بې توپيره;بې سوله;بې هوشه;بېحاله;بېخوده;بېران;بېسده;بېهوښه;بى خواږۍ;بى سده;بى علا قى;تومڼ;ځنګر;لاابال;لاشعوري;نا محسوسه;نه درك More…
12. 没有结果
[mei2 you3 jie1 guo3] (⊿Τ挡狦) دل
13. 没有角的
[mei2 you3 jiao3 de5] (⊿Τà) کونډی;کلی;کنډاو
14. 没气力
[mei2 qi4 li4] (⊿) بېراني;پركالتوب;تتوالى;ضعف;تتوالی تت والی
15. 没甚么
[mei2 shen2 me5] (⊿或) باطلوالی;بطلان;بېخي نه;بى ارزښته;خوشى;له سره;هيڅ بى قيمته;هيڅ;خاکپا;صفر
16. 没用的人
[mei2 yong4 de5 ren2] (⊿ノ) کينه;دسپږوهګۍ;رچه;رنه;رڼې;ريچه;ريچې;کنيې;کينکه;منګو
17. 没精打彩
[mei2 jing1 da3 cai3] (⊿弘ゴ眒) ګورمجن
18. 没经验
[mei2 jing1 yan4] (⊿竒喷) بې تجربه;بې تجربې;خام;خامکار;کم تجربه;مبتدي;اومه خوله;ناتجربه;نوی;ناواقف;خام کاري;نابلد;خام کار;ناديده;عجمي;ناآشنا
19. 没问题!
[mei2 wen4 ti2] (⊿拜肈!) باک