Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
沥青
沥青
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 沥青
[li4 qing1] (脀獵) ( آواز );( لكه خيمه );اوږده;اوږدوالى;پترولواونورونه پاتي كيږى;پورته غور ځونه;چوړيل;ځوړ;داوازجګوالى;دردول;درونه;ړانځړه;ړانزړه;زرنځه;زرڼه;ژاوله;ستا;سريښناكه ماده چه دتار More…
2. 沥青
[li4 qing1] (脀獵) هغه شى چه بيټو مين ورسره ګډوى