Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
河段 河狸 河边 河鲈 河鼠
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 河段
[he2 duan4] (猠琿) اوږدول;پوښتل;تشريف راوړل;تماس نيول;تنکى;توان;خپرول;خيرتوب;راتلل;رسول;رسېدل;رسيدل;رسيدنه;شخول;شفيق;غځول;لاس ور رسېدل;لاس وروړل;لطيف;نيول;ور په څنګ کېدل;ور More…
2. 河狸
[he2 li2] (猠哗) داوبو سپى;ددې حيوان پوست;سګ لاهو
3. 河边低地
[he2 bian1 di1 di4] (猠娩) سېلابي
4. 河边地
[he2 bian1 di4] (猠娩) (دودانۍ مخ ته);حريم;دودانۍ دمخ برخه;ميدان
5. 河鲈
[he2 lu2] (猠苩) چګس;اډه;خاده;دمرغانو دكښيناستو  ځاى جګ ځاى;لرګى;هوڼا;بسېره
6. 河鼠
[he2 shu3] (猠公) نوتريا