Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
波峰 波幅 波斯 波浪 波状 波纹 波谱 波谷
波峰
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 波峰
[bo1 feng1] (猧畃) اشترۍ;پوپوخه;تاج;جوغه;چرخول;څوكه;خول;غاښی;کرکره;کرکړه;لوړاو پورته ختلى ځاى;غاښى;ترتېزک;قرقره;جيغه;کاکل