Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洗剂 洗印 洗发 洗头 洗涤 洗碗 洗礼 洗脸 洗衣
洗涤 洗涤槽 洗涤的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 洗涤
[xi3 di2] (瑍喊) کنګالونه;وينځنه;(كالي);(لكه صابون;اماله;اندرېينه;انګيا;پاكوونكى;پرېمينځنه;پرېولن;پرېولنګ;پوډر);ختۍ;خميزه;دستور;دمينځلو;دمينځلو كالي;مانجونه;مانجېده;مينځل More…
[xi3 di2 cao2] (瑍喊佳) (لكه په مغزوكې);(لكه دنرخ);(لكه سترګې);(لكه لمر يا داوبوسطح);(ورو ورو);آبرېز;البانيا;بربادول;بربادېدل;برمه کول;بهول;بيول;تلول;تنزيلېدل;تېڅنه;ټيټېدل;جاري More…
3. 洗涤的
[xi3 di2 de5] (瑍喊) کنګالونه;وينځنه;(كالي);(لكه صابون;اماله;اندرېينه;انګيا;پاكوونكى;پرېمينځنه;پرېولن;پرېولنګ;پوډر);ختۍ;خميزه;دستور;دمينځلو;دمينځلو كالي;مانجونه;مانجېده;مينځل More…