Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洗剂 洗印 洗发 洗头 洗涤 洗碗 洗礼 洗脸 洗衣
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xi3] (瑍) اچه کول;الګډ;اندرېيل;او وركول;بې له موږ لو پاكېدل;پاكول;پاكېدل;پاکول;پرېمينځل;پرېولل;پرېوينځل;پريمنځل;پريمينځنه;په او بو خوړل كيدل;په او بو لاهو كول;په اوبو چڼول;په څپود سيند يا خوړ More…
2. 洗剂
[xi3 ji4] (瑍警) (دمينځودپاره);دوايى;محلول
3. 洗印
[xi3 yin4] (瑍) اودوم;بدلون;پراخوالی;پراخونګ;پراخونه;پراخېدنګ;پراخېدنه;پرمختيا;تحول;تقرر;دارو درمل;دارودرمان;درمان;ښېرازي;علاج;لويېدنه;تيارېده;خارجېده
4. 洗发水
[xi3 fa1 shui3] (瑍祇) (يو ډول مايع چې سرپرې مينځي);سرموښل;سرمينځل;سرمينځنه;شامپو;شامپو كول;شامپو كونه;ويښتان مينځل
5. 洗头
[xi3 tou2] (瑍繷) (يو ډول مايع چې سرپرې مينځي);سرموښل;سرمينځل;سرمينځنه;شامپو;شامپو كول;شامپو كونه;ويښتان مينځل
6. 洗涤
[xi3 di2] (瑍喊) کنګالونه;وينځنه;(كالي);(لكه صابون;اماله;اندرېينه;انګيا;پاكوونكى;پرېمينځنه;پرېولن;پرېولنګ;پوډر);ختۍ;خميزه;دستور;دمينځلو;دمينځلو كالي;مانجونه;مانجېده;مينځل More…
7. 洗涤槽
[xi3 di2 cao2] (瑍喊佳) (لكه په مغزوكې);(لكه دنرخ);(لكه سترګې);(لكه لمر يا داوبوسطح);(ورو ورو);آبرېز;البانيا;بربادول;بربادېدل;برمه کول;بهول;بيول;تلول;تنزيلېدل;تېڅنه;ټيټېدل;جاري More…
8. 洗涤的
[xi3 di2 de5] (瑍喊) کنګالونه;وينځنه;(كالي);(لكه صابون;اماله;اندرېينه;انګيا;پاكوونكى;پرېمينځنه;پرېولن;پرېولنګ;پوډر);ختۍ;خميزه;دستور;دمينځلو;دمينځلو كالي;مانجونه;مانجېده;مينځل More…
9. 洗碗
[xi3 wan3] (瑍窲) اچه کول;بهارۍ;بهری;پاکول;پرېمينځونکی;پېجاوول;پېچاوول;جارو;دټوټو اوسپڼسيو هغه غونډارى چې غولى په پاكيږي;رېبځ;رېبځونی;رېبز;سوتره کول;صفا کول;کويل;مانج کول
10. 洗礼
[xi3 li3] (瑍搂) (مس);دتعميد دمراسمو اجرا كونه يا كيدنه دعيسوى كولو په غرض او به ورشيندنه يا په اوبولمبونه دنوم ايښودلو مراسم;دتعميد غسل;;صبغه
11. 洗礼式
[xi3 li3 shi4] (瑍搂Α) صبغه
12. 洗脸盆
[xi3 lian3 pen2] (瑍羪) لاس لونی;آبرېز;دمينځلو تغاره;دمينځلو ښانك;ولونځی
13. 洗衣人
[xi3 yi1 ren2] (瑍︾) دكاليو دمينځلو مښونكې پرزه;دكاليو مينځلو ماشين;دوبې;مينځونكى;ډال
14. 洗衣店
[xi3 yi1 dian4] (瑍︾┍) انګيا;ختۍ;دكالو دمينځلو ځاى;دكالو مينځنه;دمينځلو كالى;دوبيخانه;دوبي خانه;وينځنه;وله
15. 洗衣板
[xi3 yi1 ban3] (瑍︾狾) توپ ډنډه;دپريمينځلو تخته;دمينځلو تخته;هغه زيږه تخته چې كالي پرې ولل كيږي